top of page
  • Култура β

β-Уметник на неделата: Драгана Спасева

Нашиот овонеделен (8-14.6.2020) ẞ-уметник е Драгана Спасева. Вели дека почнала да црта од пред 1 година, најчесто слика на платно, но највеќе ужива во цртање на архитектура.
5 views
bottom of page