top of page
  • Writer's pictureКултура β

β-Уметник на неделата: Ирина Илиева

Оваа недела (26.7. - 1.8.2021) како наш β-уметник е уметницата Ирина Илиева. Таа е студентка на философија и германски јазик на Универзитетот во Марибор, Словенија.


Таа за себе даде интересен осврт: „Тешко е да дадеш опис за себе кога знаеш дека перцепцијата која ја имаш за себе е единствена и таква каква што само ти можеш да ја замислиш. Сите го поседуваме субјективното и можеби тоа е единственото нешто за кое можеме да кажеме дека објективно го разбираме. Поради тоа ќе оставам вие да одлучите преку моите цртежи каква перцепција би имале вие за мене.“
11 views
bottom of page