top of page
  • Writer's pictureКултура β

Бидејќи те имав - Елена Андоноска

Бидејќи те имав

како утринска роса на розите

како пристаниште за бродовите

моја прва помисла

за неизоставна средба

се прашуваш ли

дали сликата твоја

некој ја држи во раце

дали молчи пред промената

на секое годишно време

дали и дали и бескрајно дали

очекува еден миг

како страдалник со страдалник

да си ги кажат маките

да крварат од душите

пред сите галаксии

да не остават недоречено

или да остават се да потоне

во незаборав вечен

 

Нашата нова ẞ-поетеса е Елена Андоноска.

"Најдобро се изразувам преку поезијата која сметам дека е исто толку важна колку и сите науки на светов. Преку поезијата можам да го искажам сето она за што не можам да најдам зборови во секојдневните разговори. Инспирацијата ја добивам од сите мои доживувања, чувства и погледи кон светот." - вели Елена

10 views

Comments


bottom of page