top of page
  • Writer's pictureВасил Ханџиски

Еко – фактопедија бр. 11 - Еко – мода

Еко-мода е дел од модната индустрија која при производството на својата облека се обидува да го минимизира влијанието врз животната средина, а често и врз здравјето на потрошувачите и се грижи да имаат соодтвени работни услови луѓето што ја произведуваат облеката. Меѓу суровините коишто се користат за производство на облеката се вбројува органскиот памук, како и ткаенини што може да се рециклираат и бои од растително потекло. Исто така важно е да има достоинствна плата за производителите и добавувачите.


Во 2020 година, беше откриено дека пристапот на доброволна реформа на синџирите за производство на текстил за значително намалување на влијанието на модата врз животната средина беше неуспешно. Мерките за реформирање на модата кон одржливост ќе треба да вклучуваат политики за создавање и спроведување на стандардизирани сертификати, кои ќе дадат гаранција за начинот на коишто е произведено некое парче облека.

30 views

Comments


bottom of page