top of page
  • Writer's pictureВасил Ханџиски

Еко – фактопедија бр. 17 - Ветерен парк ,,Богданци”

Ветерниот парк „Богданци“сè наоѓа крај гратчето Богданци, на ридот Ранавец, кој сè издига над Богданци. Зафаќа површина од 29 хектари. 


Следејќи ги светските трендови на развој и имплементација на производствените капацитети кои го користат ветерот како ресурс, АД ЕСМ донеле одлука за вклучување на енергијата на ветрот како дел од портфолиото на компанијата во јуни 2004 година. Пробното пуштање било реализирано во периодот од април до август 2014 година, при што официјално ветерниот парк ,,Богданци“ влегол во електоенергетската мрежа на Македонија во септември 2014 година.


Во првата половина на 2020 година ветерниот парк ,,Богданци” произвел 68 452 MWh струја. Ова е рекордно производство во првото полугодие од постоењето на ветерниот парк ,,Богданци”.

80 views

Comments


bottom of page