top of page
  • Writer's pictureВасил Ханџиски

Еко – фактопедија бр. 9 - Зелен климатски фонд

Зелениот климатски фонд (КЗФ) е единствен глобален фонд за справување со климатските промени со инвестирање во развој на технологии со ниски емисии.


КЗФ е основан од 194 влади за да ги ограничи или намали емисиите на стакленички гасови во земјите во развој и да им помогне на ранливите општества за да се прилагодат на неизбежните последици од климатските промени. Со оглед на итноста и сериозноста на овој предизвик, КЗФ има задача да даде голем придонес кон глобалниот одговор против климатските промени.


Седиштето на раководното тело на КЗФ е во Сонгдо, градот Инчеон, Република Кореја, кое почнало со работа во декември 2013 година.

38 views

Comments


bottom of page