top of page
  • Writer's pictureВасил Ханџиски

Еко – фактопедија бр.6 - Пермакултура

Пермакултура претставува иновативен метод за создавање одржливи начини на живеење. Таа е практичен метод за развој на еколошки, ефикасни и продуктивни системи кои може да ги користи секој, секаде.


Нејзината цел е да проучува и применува холистички решенија кои се може да се применат во рурални и урбани средини. Во суштина е мултидисциплинарна алатка која ги вклучува земјоделството, хидрологијата, енергијата, шумарството, управувањето со отпад и животинските системи.


Ова е суштината на пермакултурата - дизајнот на еколошки здрав начин на живеење - во нашите домаќинства, градини, заедници и бизниси.

35 views

コメント


bottom of page