top of page
  • Writer's pictureВасил Ханџиски

Еко–фактопедија: Целулоза

Целулоза е полисахарид кој е создаден од повеќе молекули на глукоза. Претставува еден од најзначајните и најрасапространетите биополимери (полимери кој ги создаваат живите организми).


Има широка примена во индустријата. Се употребува за производство на хартија, нанокомпозитни материјали, како градбен материјал, извор на енергија и во текстилната индустрија.


Целулозата може да се добие по природен и синтетички пат. Од аспект на одржлив развој е значајно добивањето по природен пат. Во денешницата од природен извор целулоза добиваме од најразлични дрвја (смрека, елка, бор, бука, орев) и растенија (памук, лен, коноп, коприва).


51 views

Yorumlar


bottom of page