top of page

Галерија

од настаните во организација или во партнерство со Култура Бета

Поетска епизода #3 на „50 години МКЦ“

Учесници: Ана Стојаноска, Калиа Димитрова, Дамјан Златановски, Љубица Шопова и Биљана Стојановска.

Модератори: Андреј Медиќ Лазаревски и Ивана Јовановска

Книжевна дружба со Јулијана Величковска

Модератор: Андреј Медиќ Лазаревски

Фото: Јован Димоски

Поетска епизода #2

Учесници: Викторија Ангеловска, Марија Ангеловска, Јулијана Величковска, Ана Голејшка Џикова, Макрина Јорданова, Иван Николов, Моника Стојановска

Модератори: Ивана Јовановска, Андреј Медиќ Лазаревски

Фото: Ана В'чкова

„Добри гости“ - серија книжевни гостувања низ земјата (Vol.1 - Штип)

Учесници: Владимир Мартиновски, Андреј Ал-Асади, Николина Андова Шопова, Иван Шопов, Марија Ангеловска, Стефан Костоски, Павлина Атанасова, Марија Велинова, Марија Шаклева, Трајче Кацаров, Милена Ристова-Михајловска, Искра Постолова, Јованка Денкова, Матеја Богдан, Макрина Јорданова, Ребека Спасова, Иван Херцев и Марија Костиќ.

Водители: Јулијана Великовска и Андреј Медиќ Лазаревски

Фото: Јован Димоски и Дијана Велковска

*Настанот „Добри гости“ е во оганизација на ПНВ Публикации, а Култура Бета е медиумски партнер