top of page
  • Writer's pictureКултура β

Месечеви мени - Бојана Цветковска

Месечеви мени


Првпат беше полна

ниско на хоризонтот

во јарка боја црвена,

не знам само

дал’ љубовна, дал’ крвава.


Потоа веќе се имаше намалено

на некојаси последна четвртина,

прва ли половина,

а некогаш на небото голотија.


Авиони, сателити,

мали и големи

ѕвезди или мечки

на небо распослани.


А на земја

само два пара очи,

две испреплетени дланки

и две души збунети.


Последно беше

на прва четвртина,

но таа ноќ беше невидлива.


А месечевите мени останаа без вина

што нашето видување не го бидуваше.


44 views

Recent Posts

See All

Скопје СИ ТИ: „Го преколнувам мојот град“ од Методија Тасевски

го преколнувам мојот град по Балашевиќ го преколнувам мојот град да не ги руши мостовите и куќите пред нив и тие зад нив; да не ги бетонира парковите, тревите, зелените огради, цвеќињата, листовите, б

Comments


bottom of page