top of page
  • Writer's pictureКултура β

Поезија од Јована Стаматовска

Во соработка со „Скопски поетски фестивал“ објавуваме четири избрани песни од поетската работилница која се одржа во рамки навторото издание на фестивалот.


Втората песна е на Јована Стаматовска, студентка од прва година на Катедрата за Општа и компаративна книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, таа активно пишува, а има и организирано поетско читање во гимназијата „Орце Николов“.


The devil watches, but the girl responds with a smile.

The man looks angry but the hidden smile angries the devil.

The jazzer plays, but deadly he fears the devil.

They all sat in the bar that never existed outside their souls.


Фото: Диме Данов

237 views

Comments


bottom of page