top of page
  • Writer's pictureКултура β

Кула – Иван Николов

Jас сум како кула

изграден и залепен

со цемент и тула

добро е одвреме-навреме

да се биде убаво затресен

и срушен под нула

ветерот дува

и прашината се крева

да се почне со работа

да се гради пак треба

кат по кат горе

брзо се оди

сé се пополнува

со шарени соби

последната тула свечено се клава

за последен пат со чекан се мава

а сега ќе видиме колку време

оваа кула ќе остани права

120 views

Comments


bottom of page