top of page
  • Writer's pictureАндреј Медиќ Лазаревски

Муабет со Ѓоко Здравески


Муабетот со Ѓоко е едночасовно супер-уживање во кое тргнавме пеш од Аеродром до Корчагин, поминавме низ Филолошки факултет, на неколку години до Ниш, ги посетивме и Астални проекции и сега сме во Париз. Прошетајте со нас!


[фото на Ѓ. Здравески: Јелена Белиќ]


Монтажа: Леонид Георгиевски

Музика за интро: Corrosion

Автор и уредник: Андреј Медиќ Лазаревски

 

Погледнете и:


Муабет со Јулијана Величковска


Муабет со Леон Шумански


150 views

Comments


bottom of page