top of page
  • Writer's pictureСофија Тодороска

Бисер: Ќелеш

Ќелеш


Вид збор: именка, машки род


Значење: човек без коса, ќелав човек


Етимологија:


Една од претпоставките за потеклото на именката „Ќелеш“ го асоцира албанскиот назив за волна „lesh“ со нејзиниот корен.


Уште една блиска асоцијација е албанскиот назив за традиционална капа од волна „Ќелеше“.


Аналогно, ќелеш е човек кој нема „волна“ односно коса на главата.

73 views

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page