top of page
  • Writer's pictureВасил Ханџиски

Еко – фактопедија бр. 18 - Еко – туризам

Еко - туризам е облик на туризам кој вклучува одговорно патување, зачувување на животната средина и подобрување на благосостојбата на локалното население. Неговата цел може да биде да го едуцира патникот и да обезбеди средства за заштита на животната средина.


Концептот произлегол од литература за одржлив развој од 1970-тите и 1980-тите и предизвикал голем интерес и контроверзии.


Оние кои спроведуваат, учествуваат и нудат еко-туристички активности треба да ги следат следните принципи:

· Градење еколошка свест;

· Обезбедување позитивни искуства за посетителите и за домаќините;

· Обезбедување финансиски средства за зачувување на животната средина;

· Проектирање и конструирање на објекти со мало влијание врз животната средина;

· Препознавање на верувањата на домородните луѓе во вашата заедница и создавање на партнерство за зајакнување на нивната заедница.


69 views

ความคิดเห็น


bottom of page