top of page
  • Writer's pictureВасил Ханџиски

Еко – фаткопедија бр. 21 - Светлосно загадување

Под поимот светлосно загадување се подразбира светлина која се зрачи во небото, било директно (несоодветно дизајнирани светлосни извори) или преку рефлексија (осветлување на фасади, рекламни паноа). Оваа светлина понатаму се рефлектира од аеросолите во воздухот и се рассејува во сите правци. Претставува интернационален проблем.


Светлосното загадување претставува последица од индустрискиот развој. Извори вклучуваат надворешно и внатрешно осветлување на зградите, билборди, улични светилки и осветлени спортски стадиони.


Доколку живеете во урбана или приградска област, сè што треба да направите за да го видите овој тип на загадување е да излезете надвор навечер и да погледнете во небото.


https://www.lightpollutionmap.info/ - глобална мапа за претставување на светлосното загадување

96 views

Comments


bottom of page