top of page
  • Writer's pictureВасил Ханџиски

Еко – фактопедија бр. 30 - Генетски модифицирана храна

Генетска модификација преставува промена во дезоксирибонуклеинската киселина (ДНК) со помош на генетски инженеринг. Модификацијата може да се направи на растение, животно (вклучувајќи ги и луѓето) или бактерија и обично се прави за да се внесе посакувана особина во организмот, како отпорност на суша или за зголемување на плодот.


Bаквата храна може да има штетни ефекти врз човечкото тело. Се верува дека консумирањето на овие намирници може да предизвика развој на болести кои се имуни на антибиотици. Бидејќи овие намирници се нови изуми, не се знае многу за нивните долгорочни ефекти врз луѓето.

80 views

Comentários


bottom of page