top of page
  • Writer's pictureВасил Ханџиски

Еко-фактопедија бр. 36 - Геотермална енергија

Геотермална енергија е обновлив и одржлив извор на енергија кој ја искористува топлината од Земјиното јадро. За разлика од фосилните горива, геотермалната енергија не произведува емисии на стакленички гасови, што ја прави почиста и поеколошка алтернатива.


Геотермалните ресурси се резервоари со топла вода кои постојат или се создадени од човекот. Нивните температури варираат и се наоѓаат на различни длабочини. Создадената енергија може да се користи за производство на електрична енергија, како и за греење и ладење. Претставува сигурен извор на енергија кој може да се искористува 24/7 без да биде под влијание на временските услови. Има потенцијал да задоволи значителен дел од светските енергетски потреби.

122 views

Comments


bottom of page