top of page
  • Writer's pictureКултура β

I danced with a sunflower - Деа Балкански

I DANCED WITH A SUNFLOWER

I danced with a sunflower

That never did stay still,

That has a tendency to devour

Until agony is all I feel.

I chased a sunflower

And it took away a piece of me,

Never had I seen such power

That captivates bodies and never sets them free.

I begged a sunflower

To end my suffering,

Because it was sweet but then it turned sour

And I was left with nothing but legs shivering.

I was killed by a sunflower,

Never again would I feel such a thrill,

I danced with a sunflower

And regret it I never will.

 

Деа Балкански е млада поетеса која доаѓа од Неготино. Таа е студентка на факултетот за архитектура и дизајн во Скопје. Пишувањето поезија, вели, е нејзина земја на бегство.


„Да се танцува со сончоглед“ или “I danced with a Sunflower“ е нејзината втора стихозбирка и ќе излезе во продажба на 10 август 2023.


„Стихозбирката е пишувана на англиски јазик поделена во три поглавја: “Anger“, “Agony“, “Acceptance“. Песната “I danced with a Sunflower“ припаѓа на поглавјето “Agony“, но најдобро ја претставува темата на целата стихозбирка. Сончогледот не е само цвет. Тој е симбол за оптимизам, за надеж, за среќа која трае. Танцот со сончогледот е нашиот живот. Ги претставува пречките кои животот ни ги доделува и борбата за среќа и подобро утре. Го претставува поетот како обично, сирово човечко суштество.“ вели Деа.

51 views

Comments


bottom of page